Kultur och fritid stärker kommunen


 


Föreningarna är en hörnsten i kommunens kultur- och fritidsliv. Där sker mycket ideellt arbete och föreningslivet är betydelsefullt för ungdomars verksamhet och för integrationsarbetet i samhället. Kommunens stöd är av stor vikt för många föreningar.

 

SAFE vill höja kommunens föreningsbidrag.

 

SAFE vill renovera och upprusta sim- och sporthallen under nästa mandatperiod.

 

Vi vill fortsätta bygga ut näridrottsplatserna i kommundelarna.

 

Skogsvallen har fått ett lyft med Stinsen Arena och konstgräsplanen. SAFE vill fullfölja övriga investeringsplaner där.

 

SAFE vill att kommunen ska ge ett rejält årligt stöd till Pilaboparken i Anneberg som numera är den enda folkparken i Nässjö kommun. Vi har lagt förslag om detta i fullmäktige.

 

Kulturhuset Pigalle har blivit ett stort lyft för kommunens kulturverksamhet. Biblioteket, konsthallen, kulturskolan och alla föreläsningar lockar många besökare. Vi stöder en fortsatt utveckling av kulturhusets verksamheter.

 

Lövhult utvecklas mot ett område där allt fler kan få utlopp för sina intressen. Ridhuset har gett större möjligheter för flickors intressen. Lövhult är viktigt för många funktionshindrade och måste vara tillgängligt. Renoveringen av vandrarhemmet och restaurangbyggnaden måste fortsätta. Naturreservatet sparar miljöer för framtiden.

 

Vi vill utveckla och bygga ut Lövhults friluftsliv.

 

Vi vill göra våra badplatser tillgängliga för funktionshindrade.

 

Vi vill ha en rejäl upprustning av Adela uddes badplats. Vi vill få gångtunneln under järnvägen ombyggd och lättframkomlig.

 

Rökning och alkohol kan vara en inkörsport till tyngre missbruk för ungdomar. Ett effektivt sätt är att arbeta förebyggande mot alkohol- och drogmissbruk.

 

SAFE vill ha en uppsökande verksamhet på bl.a. föräldramöten för att stödja föräldrar att vara bra föredömen för ungdomar.

 

Vi vill upprätta en ändamålsenlig fältsamverkan mellan kommunala förvaltningar för att skapa överblick och en uppsökande verksamhet i ungdomars fritidsmiljöer.