Kommunen är åskådare

när landstinget lägger ner.

 


Från 2012 har landstinget lagt ner verksamheter vid sjukhuset i Nässjö motsvarande c:a 150 arbetstillfällen. Det som flyttats eller avvecklats är strokeenheten, geriatriska rehabkliniken, tillagningsköket med matsal, fastighetstekniker, städpersonal, palliativa teamet, ortopedtekniska enheten och senast sjukhuscafeterian.

 

Till Nässjö har landstinget förlagt sjukvårdsupplysningen 1177, audionommottagning och utbildningsverksamhet för läkare - verksamheter som innebär c:a 45 arbetstillfällen. Alltså har Nässjö blivit av med drygt 100 arbetstillfällen.

 

I slutet av 2012 lades geriatriska rehabklinikens 23 platser ner för äldre som drabbats av stroke, svåra benbrott eller annat som kräver kvalificerad rehabilitering. Där arbetade flera yrkeskategorier med lång erfarenhet för att ge patienter på Höglandet möjlighet till ökad fysisk självständighet för att klara vardagslivet. Någon geriatrisk rehabklinik finns idag inte i östra länsdelen.

 

SAFE anser därför att landstinget åter ska starta en geriatrisk rehabklinik med ca 25 platser i Nässjö. Fördelarna med en förläggning till Nässjö är att det finns ändamålsenliga lokaler, tillgång till bassängträning och möjlighet till samverkan med den befintliga neurologiska rehabkliniken.

Den senaste i raden av nedläggningar i Nässjö är sjukhuscafeterian som stängdes i år. Denna fungerade som servering och matsal för patienter från olika delar av länet, för anhöriga och besökande till patienter, för personal som jobbar på sjukhuset, för deltagare i utbildningar förlagda till Höglandssjukhuset i Nässjö och för allmänheten.

 

Patienter och besökande med olika funktionsnedsättningar, bräcklig hälsa, hög ålder samt många timmars restid/väntetid är beroende av matserveringen på sjukhuscafeterian. Att istället ta med matlåda hemifrån, fungerar knappast som alternativ.

 

Beslut om nedläggning av sjukhuscafeterian har tagits av landstingets tjänstemän, vilket också tidigare har skett vid viktiga förändringar inom länets sjukvård. Att t.ex. länets invånare, politiska partier, fackliga organisationer, intresseföreningar och ibland kommuner tvingas bedriva opinionsbildning gentemot tjänstemän i stora och viktiga sjukvårdsfrågor gör landstingets representativa demokrati sluten och otillgänglig.

 

SAFE anser att sjukhuscafeterian i Nässjö måste vara kvar. Vidare måste den politiska ledningen i Nässjö betydligt mer aktivt försvara verksamheterna vid Höglandssjukhuset i Nässjö.