SAFE värnar om miljön

 


SAFE har i alla år varit drivande i miljöfrågorna, bl.a. kring källsortering, grön el, minskning av skadliga luftföroreningar.

 

De senaste åren har vi lagt förslag om närproducerade produkter.

 

SAFE vill att kommunen aktivt arbetar för att landets upphandlingsregler ändras så att kommunerna får möjlighet att köpa in mer närproducerat, mer ekologiskt odlade livsmedel och kunna ställa krav på god djurhållning.

 

Vi vill att barns miljö i skolor och förskolor ska göras giftfri så långt som möjligt.

 

Vi är kritiska till att Bregott och mellanmjölk plötsligt i år har bytts ut mot lättprodukter inom skola och förskola. Detta har skett utan att vare sig politiker eller föräldrar fick möjlighet att påverka.

 

Planeringen av kommunens samhällen är också en viktig del av miljöarbetet. Att få attraktiva miljöer är bra för att man ska trivas i och bo kvar i kommunen. Därför är det bra att stadskärnan i Nässjö på senare år rustats upp en del, bl.a. på Rådhusgatan.

 

Den av majoriteten och Moderaterna beslutade nedläggningen av Centralskolan försämrar möjligheten att göra stadskärnan mer attraktiv dess södra delar.

 

SAFE vill att bussarna i Nässjö ska ha bra hållplatser med ordentliga väderskydd vid Stortorget även i fortsättningen. Det är nära torget som apotek, banker, affärer, bibliotek m.m. finns. För en person som är funktionshindrad är några hundra meter att gå en lång sträcka.

 

SAFE vill satsa på en utveckling av stadsparken, som är en pärla mitt i centrala Nässjö. Förslag finns bl.a. på restaurangverksamhet i närheten av Carl Petersons plats. Samtidigt menar vi att det är viktigt att en stor del av parkmiljön bibehålls. Vill man bygga fler områden för idrottsverksamhet är det lämpligt att göra detta i området mellan stadsparken och sim- och sporthallen.

 

Det är bra att kommunen bygger om och förbättrar parkeringsplatserna i kv. Oxen i Nässjö centrum. Det behövs parkeringsplatser nära affärerna i stadskärnan.

 

Cykelbanorna i kommunen måste bli fler och bättre sammanlänkade med varandra.