Nej till försäljning av Parkgården.

 


På kommunfullmäktige den 12 december 2013 föreslog den politiska majoriteten att underlag skulle tas fram för att omvandla Parkgårdens seniorlägenheter till trygghetsboende med kooperativ hyresrätt. I ärendet ingår att Riksbyggen blir ägare till Parkgården och att Nässjö kommun i sin tur ska blockförhyra anläggningen av Riksbyggen.

 

En kooperativ hyresrätt bygger på att hyresgästen själv ansvarar för underhållet av den egna lägenheten. Vidare ska hyresgästen betala en medlemsinsats och en upplåtelseinsats. Upplåtelseinsatsen uppgår i andra   kooperativa   hyresrätter    till 150 000 kr och uppåt, beroende på lägenhetens storlek och fastighetens värde.

 

SAFE anser att det är fel om villkoren för att bo i Parkgårdens lägenheter ska vara att den enskilde kan betala en stor summa i upplåtelseinsats och ansvara för inre underhåll.

 

Enligt Boverket är trygghetsboende ett kategoriboende med god fysisk tillgänglighet, hiss, gemensamhetslokaler, trygghetslarm och vissa tider en tillgänglig servicevärd/värdinna.

 

Det har tillsatts en styrgrupp med politiker från kommunstyrelsens och omsorgsnämndens presidier, kommundirektören och socialchefen. Vidare har det tillsatts en projektgrupp med tjänstemän samt Riksbyggen. Styrgruppen och arbetsgruppen ska ta fram beslutsunderlag.

 

Tidplanen:

April - september 2014: Kalkyl- och beslutsunderlag tas fram.

Oktober - december 2014: Kommunen fattar beslut.

 

 

 

SAFE anser att Parkgården ska ägas, drivas och ges en välbehövlig renovering av Nässjö kommun. Parkgården är en viktig resurs som ska vara en del av den kommunala demokratin.

 

Parkgårdens 82 seniorlägenheter ska vara tillgängliga för alla som behöver ett senioranpassat boende oavsett ekonomiska medel och därför upplåtas som rena hyresrätter.