SAFE:s valprogram 2018
Detta är internetversionen av vårt valprogram. Direktlänkar finns till bakgrundsartiklar, information på andra hemsidor m.m. Fler länkar med bakgrundsmaterial kommer att läggas in efter hand.
Detta är rubrikerna i vårt program:
* SAFE - det lokala välfärdspartiet!
* Äldres välfärd i Nässjö kommun
* Mindre barngrupper och fria pedagogiska måltider
* Öka lärartätheten och åtgärda trångboddheten i grundskolan
* Utöka Brinellgymnasiets lokaler. Utbildning är vägen till jobb
* Välfärd för personer med funktionsvariation
* SAFE värnar om miljön
* Kultur och fritid berikar kommunen
* Förbättra demokratin i Nässjö kommun!
* Hela kommunen ska leva!
* Vad har SAFE gjort de fyra gångna åren?
* En bättre regional- och rikspolitik. Ut ur EU - Nej till NATO!
* Rösta på SAFE i kommunvalet!