Rösta på SAFE i kommunvalet!

 

Bland våra allra viktigaste valfrågor kan nämnas:

 

- sänkta avgifter för mat och hemhandling för de äldre

- avveckla delade turer för omsorgspersonal – inför sammanhållen arbetstid

 

- fler seniorlägenheter i kommunens olika delar

 

- minska storleken på barngrupperna i förskolan

 

- fria pedagogiska måltider i förskolan

 

- bygg en ny simhall ägd och förvaltad av kommunen


- låt Linden behålla sitt kapital för hyresgästernas behov

 

- bygg en ny förskola/fritids i Grimstorp

-  mer tillgängligt
medborgarkontor och turistbyrå i Nässjö

 

- skrota den dyra hyresmodellen i särskilt boende

- mera resurser till undervisningen i skolan

 

- utökad semester till en vecka per år för personer med insatser enligt LSS

 

STÖD SAFE I VALET!

DIN RÖST ÄR VIKTIG!

 

 


Vill du ha valsedlar, foldrar, kuvert för valförsändelser, hjälpa till i valarbetet så kontakta oss.

Skriv: SAFE c/o Anders Hansen, Norråsag. 40 A, 571 35  NÄSSJÖ

Ring: Uno 070 250 56 86, Anders 070 569 21 50, Thomas 0709 77 03 73

Mejla: an.bi@telia.com                                              

Hemsida: www.safe-nassjo.nu   

Facebook: www.facebook.com/Safepartiet 

Medlemsavgift 50 kronor, plusgiro 492 47 99-2