Nedskärningarna inom funktions-
hinderomsorgen har gått för långt


Flera förbättringar av välfärd och levnadsvillkor behövs för kommuninvånare med funktionsvariationer.


SAFE vill:

- att personer med insatser enligt LSS ges rätt till semester eller lägervistelse en vecka per år, vid behov med stöd av personal.

- att utrymmet för friskvård och fritidsaktiviteter ökar.

- att gemensamma måltider görs till en del av den dagliga omsorgen på boendeenheterna.

- att en permanent höjning görs av habiliteringsersättningen till minst 60 kr per dag för personer som deltar i verksamhet enligt LSS eller socialtjänstlag.

- att personaltätheten ökar.

- att en tillgänglighetsguide görs för att visa hur tillgängliga allmänna lokaler och platser i kommunen är.

- att en tillgänglighetssamordnare anställs i kommunen.

- att föreningsstödet höjs till föreningar för personer med funktionsvariation.

- att regelbundna träffar hålls för gode män och anhöriga.