Hela kommunen ska leva!

 


Kommunen ska arbeta för att offentlig service, företag och handel finns i alla kommunens orter, så att dessa blir attraktiva att bo i och flytta till.

 

SAFE vill:

 

- ha bättre kollektivtrafik med buss/tåg mellan Nässjö och övriga samhällen i kommunen.

 

- att kommunen arbetar för att tågförbindelsen till Äng öppnas igen.

 

-  bygga förskola/fritids i Grimstorp.

 

- behålla skolorna i Äng och Sandsjöfors.

 

- att ett fritidshem ska finnas i Flisby, Ormaryd, Fredriksdal och Grimstorp.

 

- ha en bra idrotts- och fritidsverksamhet i hela kommunen - bl.a. genom näridrottsplatser.

 

- bevara historiskt viktiga byggnader och kulturmiljöer.

 

- att Linden inte river sina hyreshus i Bodafors

- att orter med medborgarkontor har bibliotek med bra utbud av fysiska böcker.

 

- att kommunen ska bidra till att Bodafors Ekomuseum kan återstarta Naturskolan.

 

- ge ökat stöd till Pilaboparken i Anneberg som numera är den enda Folkparken i Nässjö kommun, och dessutom väl bevarad.

 

- att fler seniorlägenheter inkl. gemensamhetslokaler byggs i hela Nässjö kommun.

 

- att kommunens restauranger i Skogsborg i Bodafors och Björkliden i Anneberg har öppet även under helger.

 

- att fritidsgårdar ska finnas i Forserum, Bodafors, Anneberg, Malmbäck och Nässjö.

 

- ha bra medborgardialoger och att samhällsföreningar alltid är remissinstans.

 

SAFE vill att det ska finnas äldre- och demensboende i Anneberg, Bodafors, Forserum, Malmbäck och Nässjö.