Satsa på kultur och fritid för framtiden

 

 

Ett bra kultur- och fritidsliv är en avgörande faktor för vår kommuns utveckling. Det lockar folk att bosätta sig här och ungdomar att stanna eller återvända till sin hemort.

 

SAFE vill:

 

Fritid

- att den nya simhallen ska vara kommunalt ägd och förvaltad.

 

- att sporthallen renoveras snarast möjligt. 

 

- höja föreningsbidragen med 400 tkr/år.

 

- fördubbla stödet till Pilaboparken i Anneberg.

 

- renovera vandrarhemmet och friluftsgården i Lövhult.

 

- göra våra badplatser tillgängliga för funktionshindrade – bara två av kommunens badplatser är det idag.

 

- ha ett mer tillgängligt medborgarkontor och turistbyrå i Nässjö

 

 

Kultur

- stödja lokala konstnärer och hantverkare; bl.a. med bättre utställningsmöjligheter.

 

- sänka avgiften på Kulturskolan för flerbarnsfamiljer.

 

Ungdom

- anställa fler till uppsökande verksamhet i ungdomars fritidsmiljöer med fältsamverkan mellan berörda förvaltningar.

 

- stödja förebyggande arbete mot alkohol- och drogmissbruk.

 

- att fritidsgårdar ska finnas i Anneberg, Forserum, Bodafors och Malmbäck.

 

- att kommunen stödjer en förenings- och idrottsskola.

 

           Pilaboparken, Anneberg