Öka tryggheten i Nässjö kommun

 

Kommunens verksamhet ska göras lättare att överblicka och förstå för invånarna. Då blir tryggheten bättre och kommuninvånarnas inflytande och vår gemensamma kunskap ökar.

 

Välfungerande kommunala bolag är också viktiga för kommunens ekonomi och välfärd.

 

SAFE vill:

 

- skapa en fältverksamhet för mer kontakt med ungdomar.

 

- att våld och förtryck relaterat till heder och hat bekämpas.

 

- att vi samverkar inom kommunen mellan föreningar, företag, polis, m.fl. för att skapa en god situation för kommuninvånarna.

 

- arbeta för synlig polis i våra tätorter.

 

- att fler frågor blir föremål för samråd med kommuninvånarna (medborgardialog) där berörda bjuds in att påverka.

 

 

- att medborgarkontor och kommunal service finns tillgänglig i alla kommundelar. Datorer räcker inte.

 

- att kommunal verksamhet och kommunala bolag är tillgängliga för kommuninvånarna. Lätt tillgänglig verksamhet är en grund för trygghet.

 

- att våra tätortsmiljöer är överblickbara för dem som rör sig där, bl.a. med belysning och låga planteringar.

 

- att kommunen och Linden tillsammans med Hyresgästföreningen har dialog med de boende i större bostadsområden.

 

- att kommunens ekonomi används så att tryggheten förstärks.

 

- inte privatisera kommunal verksamhet.