SAFE:s valprogram 2022
Detta är internetversionen av vårt valprogram. Direktlänkar finns till bakgrundsartiklar, information på andra hemsidor m.m. Fler länkar med bakgrundsmaterial kommer att läggas in efter hand.
Detta är rubrikerna i vårt program:

* Ge äldreomsorgen mer resurser
* Nedskärningarna inom funktionshinderomsorgen har gått för långt
* Mindre barngrupper, förskola i Grimstorp och fria pedagogiska måltider
* Förstärk resurserna för att nå en likvärdig skola
* Trygghet och samarbete ger bättre utbildning på vägen till jobb
* Öka tryggheten i Nässjö kommun
* Förbättra kommunens miljö och klimat
* Satsa på kultur och fritid för framtiden
* Hela kommunen ska leva!
* Rösta på SAFE i kommunvalet!