Lördag 1 April

Protest mot svensk vapenexport!

Nässjö Freds- och Skiljedomsförening kampanjar och informerar under förmiddagen vid Stortorget i Nässjö centrum.

*

Kampanjdag mot vapenhandeln.

Aktiviteter i hela landet; utöver Nässjö i bl.a.  Umeå, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Malmö.

Arr: Amnesty, Kristna Fredsrörelsen och Svenska Freds. Mer information: www.svenskafreds.se/controlarms

Vill du vara med? Kontakta Rolf Lindahl, 08-702 18 30, rolf.lindahl@svenskafreds.se

kärnvapenedrustning i hela världen