SAFE:s verksamhetsberättelse 2010

 

Allmänt

Detta år har framför allt präglats av valet i september; av valkampanjen och av valets efterverkningar.

 

SAFE fortsatte fram till mitten av oktober majoritetsstyret tillsammans med S och V i Nässjö. Efter detta valde S att samarbeta med C, Fp och V istället; detta p.g.a. valresultatet.

 

SAFE hade 11 ledamöter och 6 ersättare i kommunfullmäktige fram till den 1 november, efter detta datum var det 3 ledamöter och 2 ersättare. De flesta har regelbundet deltagit på fullmäktiges möten. Ett 25-tal SAFE-medlemmar har under hela året funnits med i styrelser, nämnder och utskott i Nässjö kommun.

 

I stort sett varje vecka har arbetsmöten ägt rum i SAFE-lokalen, där man har diskuterat, skrivit, arbetat med flygblad och utskick m.m. Insändare och artiklar har skickats till tidningar och tidskrifter och till SAFE:s internetsida.

 

SAFE hade 2010 ca 100 betalande medlemmar och ca 30 icke betalande.

 

Styrelse

Styrelsen bestod fram till årsmötet den 28 mars av Thomas Erixzon (sammankallande), Eva-Lill Brännström (kassör), Uno Kenstam, Anita Adam och Bernt Hultberg.

 

Efter årsmötet fram till årets slut har styrelsen bestått av Uno Kenstam (sammankallande), Eva-Lill Brännström (kassör), Anita Adam, Bernt Hultberg och Wille Brüggemann. Styrelsen har haft möten ca 1 gång/månad. Den nya styrelse som utsågs på medlemsmötet den 5 dec. tillträdde först efter årsskiftet.

 

Revisorer har varit Marianne Broman och Pelle Månsson.

 

SAFE:s interna möten m.m.

Årsmötet 2010 ägde rum i Träffpunktens lokaler söndagen den 28 mars.

 

Vi hade medlemsmöten den 17 januari (industrimark), 2 maj (valprogram och rådslag), 23 maj (valprogram), 30 maj (valprogram), 13 juni (valprogram), 29 augusti (kommunens budget 2011), 3 oktober (eftervalsdebatt), 17 oktober (förhandlingar efter valet med andra partier), 31 oktober (förhandlingar efter valet med andra partier, samt kommunens budget 2011), samt extra årsmöte sönd. den 5 december (bl.a. fyllnadsval till styrelsen, val till kommunala nämnder och styrelser).

 

Det har även varit ett särskilt möte lörd. den 13 mars ang. mötesteknik,

bemötande etc.

 

Fullmäktigegruppen har träffats regelbundet ca 1 gång i månaden, på söndagen innan kommunstyrelsens sammanträden, för diskutera och besluta om aktuella kommunala ärenden.

 

SAFE:s förtroendevalda har under året haft ett gemensamt möte med (S) och (V); den 23 augusti ang. kommunens budget 2010.

 

SAFE:s ledamöter i nämnder och styrelser har dels haft egna möten i resp. nämnd, dels gruppmöten tillsammans med (S) och (V).

 

Vi har haft arbetsmöten på söndagar 11:00 på Kyrkogatan 7 i vår lokal. Dessa har varit öppna för alla medlemmar. Mötena på söndagar har då och då varit rätt välbesökta. Arbetsmöten på torsdagar har av och till ägt rum under hösten.

 

Valet 2010

Året innan tillsattes en valberedning bestående av Anders Hansen (sammankallande), Johnny Lundh, Eva-Lill Brännström, Maj Widäng och Wille Brüggemann. Valberedningens uppgift var att ge förslag till SAFE:s valsedel i kommunfullmäktigevalet på en gemensam lista.

 

Det var 24 personer (jämfört med 48 i valet 2006) som kandiderade på SAFE:s valsedel. Listan toppades av Anders Hansen, Marianne Broman och Uno Kenstam. Pelle Månsson, som toppat listan i alla tidigare val, stod nu - med ålderns rätt och på egen begäran - på plats 22.

 

Ett förslag om att ha två listor i valet blev nedröstat med bred marginal på årsmötet. Flera av dem som varit kritiska till politiken som förts i majoritetsstyret valde att inte ställa upp till omval. Bland dem kan nämnas fullmäktigeledamöterna Bernt Hultberg, Thomas Erixzon och Nisse Sjöstedt.

 

Inför valet tillsattes en särskild arbetsgrupp, bestående av Uno Kenstam, Wille Brüggemann och Anders Hansen.

 

SAFE:s valprogram färdigställdes av valarbetsgruppen. I samband med skrivandet av valprogrammet var det ett antal rådslag och medlemsmöten med diskussion kring utformningen av detta. Det fanns även möjlighet att lämna in skriftliga synpunkter på vad som skulle vara med i valprogrammet.

Valprogrammet var ett häfte på 20 sidor i A5-format och blev klart på försommaren. Det trycktes i ca 15 000 ex. och skickades ut till alla hushåll i mitten av augusti. I valprogrammet presenterades våra kandidater och vår politik. Utformningen var ungefär som tidigare år; dock var det inga enskilda bilder på kandidaterna utan istället en gruppbild på mittuppslaget.

 

Ett antal särtryck ur valprogrammet trycktes upp som flygblad under sommaren och delades ut på bokbord i samband med valkampanjen.

 

Valannonsering skedde huvudsakligen i Smålands-Tidningen under augusti-september. Förutom flera annonser med bilder på kandidater och oftast lokala budskap hade SAFE även en annons med flera namn till stöd för de rödgröna i riksdagsvalet.

 

SAFE hade valmaterialbokbord i Nässjö, samt på marknadsdagar i Bodafors, Forserum och Malmbäck. I Nässjö var bokbordet på vår ”vanliga gamla hörna” vid Stortorget i Nässjö under valrörelsen på sommaren och hösten. Bokborden var på lördagar och även på torsdagar, då det är torgdag i Nässjö.

 

Uno Kenstam, och Anders Hansen deltog vid olika tillfällen för SAFE i valdebatter. Uno Kenstam och Anders Hansen hade även egna närradioprogram.

SAFE hade valförrättare i så gott som samtliga vallokaler.

 

Valet blev dock en stor tillbakagång; en minskning från 19,57 % till

5, 57 % av rösterna, från 3 556 till 1032 röster, från 11 till 3 platser i fullmäktige. SAFE blev därmed bara sjunde största parti i Nässjö kommun. Mer information om valet finns i en kortfattad valanalys som bifogas årsberättelsen.

 

Efter valet

Anders Hansen, Marianne Broman och Uno Kenstam blev invalda som ledamöter för SAFE i fullmäktige. Men SAFE, S och V hade efter valet inte längre majoritet i fullmäktige. Det hade inte heller de borgerliga; Sverigedemokraterna hade blivit vågmästare. SAFE beslutade på ett medlemsmöte på att försöka ingå i en ny majoritet. Men S och V valde istället att samarbeta med C och Fp, som bildade en ny majoritet i mitten av oktober. SAFE blev därmed ett oppositionsparti på nytt.

 

SAFE försökte sedan få ett valtekniskt samarbete med Mp, men dessa valde att göra upp med Moderaterna. SAFE gjorde till slut en uppgörelse om valtekniskt samarbete med Kd, och till viss del med S. SAFE fick trots sina 3 mandat i fullmäktige ändå plats i flera nämnder och styrelser. I de flesta fallen var det dock bara ersättar- och insynsplatser.

 

Skyltfönster

Under året har 3 större skyltningar varit placerade i vårt skyltfönster på

Rådhusgatan 34 snett emot Åhléns.

Skyltningarna har varit:

- Julskyltning med kombinerat med Robert Nybergs utställning om EU:s

Lissabonfördrag.

- Valskyltning med valaffisch, valprogram, flygblad m. m., kombinerat med en del av Robert Nybergs utställning om EU.

- Julskyltning med tomtar och böcker, kombinerat med en del av Robert

Nybergs utställning om EU.

 

Kontinuerligt har skyltning om våra föreläsningar, flygblad, och annat tryckt material förnyats i fönstret.

 

1 maj
Första majtåget gick detta år i soligt väder. Det samlade omkring 30 personer. Man samlades på Myggans Plats och tågade sen genom Nässjö centrum.

Vi hade en särskild EU-avdelning där alla – oavsett parttillhörighet – kunde

demonstrera mot Unionen.

 

Huvudparoller – enligt annons var:

- Stoppa högerpolitiken!

- Sverige ut ur EU!

 

Övriga paroller på affisch och i annons var:

- Ökad lärartäthet!

- Laga maten från grunden!

- Skapa sysselsättning åt utsatta grupper!

- Förbättra södra stambanan!

- Förskolor i kommunens tätorter med bra kvalitet!

- Skapa fler trygga boenden för äldre!

- Reception på Parkgården!

- Högre statsbidrag till kommunerna!

- Ingen straffskatt på pensionärer!

- Nej till privatiseringar inom kommunens omsorg och i primärvården!

- Höj sjukpenning och a-kassa!

- Återinför helgjouren vid Nässjö vårdcentral!

- Öppen aktivering för gemenskap och hälsa!

- Låt dig inte luras – vi har råd med välfärden!

- Sätt stopp för utförsäljningen av våra statliga företag!

- Slå vakt om strejkrätt och kollektivavtal!

- Rättvis fördelningspolitik för solidaritet och jämlikhet!

- Bygg ut socialförsäkringarna!

- Nej till svensk militär i EU:s och NATO:s ledband!

- Stoppa alkoholinflödet från EU!

 

Banderoller i 1 majtåget var:

- Sverige ut ur EU!

- Stoppa regeringens högerpolitik!

- Ökad aktivering för gemenskap och hälsa!

 

Budskap på plakat i 1-majtåget var:

- Ingen straffskatt på pensionärer!

- Stoppa högerregeringens privatiseringar!

- Stoppa raseringen av socialförsäkringarna

- Ökad lärartäthet

- Färdtjänst på individens villkor

- Reception på Parkgården

- Förbättra Södra stambanan!

- Nej till svensk militär i USA:s och NATO:s ledband!

 

I tåget fanns även svenska flaggan, fanor med brutna gevär, runda Nej till EU-märken och massor med röda SAFE-fanor!

 

Slutmål var Centralskolans matsal där det blev sång och musik med Mats Trädgårdh och Jens Back. Pelle Månsson, Anders Hansen och Uno Kenstam höll 1- majtal och Anita Adam och Maj Widäng läste dikter. Konferencier var Eva-Lill Brännström. Kaffe med dopp serverades.

 

Flera medlemmar hjälpte till med dukning och iordningsställande av lokalen.

En videofilm gjordes av Thomas Erixzon.

Bilder, rapport och tal publicerades på SAFE:s internetsida.

 

Majoritetsstyre i Nässjö med (S) och (V)

Under året har vi haft ett gemensamt gruppmöte inom majoriteten.

Detta var den månd. 23 augusti och handlade om kommunens budget 2011 och

förnyelsen av Nässjö centrum.

 

Viktiga kommunala ärenden

Kost & Städ

Kost & Städs omorganisation genomfördes under året. Kostnaderna skulle efter ett utredningsförslag minska med ca 30 %. I februari varslades 44 kommunanställda om uppsägning och flera hundra berördes genom omplaceringar och omorganisation. Uppsägningarna kunde dock i stort lösas med naturlig avgång och avtalspensioner. Det fanns djupt skilda åsikter om Kost & Städs omorganisation inom SAFE.

Ny personalpolicy

Denna policy hade kompakt stöd av fullmäktige i januari, men Pelle Månsson hade en avvikande åsikt och var kritisk, och fick stöd av Bernt Hultberg.

 

Industrimarksområden

Fullmäktige tog i april beslut om vilka nya industrimarksområden som skulle utredas. En majoritet i fullmäktige valde ett område norr om Träslända mellan stambanan och vägen mot Solberga. Mest diskussion hade varit kring Träslända by, men denna var inte med i utredningsområdet. SAFE:s ledamöter hade flera olika uppfattningar i frågan, men de flesta röstade för majoritetsförslaget. Detta hade även stöd av en del andra partier och röstades igenom med god marginal.

 

Bandyhall

Beslut om bandyhall på Skogsvallen togs i praktiken, dock inte formellt, i april. Då röstade fullmäktige för att bygga en ny rörbädd på bandybanan och att tillsätta en stor utredning om bandyhallen. Ett gemensamt förslag hade arbetats fram mellan majoritetspartierna och de borgerliga. SAFE:s alla ledamöter ställde upp på förslaget i denna rätt omdiskuterade fråga. Två kristdemokrater röstade emot och två folkpartister la ner sina röster. Slutligt beslut togs av fullmäktige i samband med investeringsbudgeten i november; SAFE röstade då för bandyhall.

 

Kulturhuset Pigalle

Det nya biblioteket invigdes i februari och det nya och ombyggda kulturhuset invigdes i sin helhet i början av september. Kulturhuset Pigalle är en stor och viktig satsning för kommunens framtid och är ett bra minnesmärke för den tid som SAFE satt med i kommunens styrande majoritet.

 

Budget 2011 för Nässjö kommun

SAFE:s kommunalråd och nämndledamöter hade tillsammans med S och V

utarbetat budgetförslaget för 2011. Den antogs utan förändringar av den nya

majoriteten – S, V, Fp och C.

 

SAFE lade för första gången på fyra år en egen budget i opposition. I den föreslogs dock ingen skattehöjning och den innehöll enbart marginella förändringar gentemot majoritetens budget. SAFE lade en del egna förslag inom Omsorgen – t.ex. att inom Parkgården inrätta en servicefunktion som bl.a. innefattar bemanning av receptionen och att inte införa LOV (lagen om valfrihetssystem) inom Nässjö kommun. SAFE tog en omröstning på att omsorgen skulle vara i kommunal regi. SAFE ville tillföra omsorgsnämnden ytterligare 2 mkr, vilket finansierades med motsvarande minskning av det budgeterade överskottet.

 

 

 

Motion

Thomas Erixzon lade en motion om att åter starta bokbussverksamhet i

Nässjö kommun. Den lades i slutet av oktober, strax efter det att majoritetsstyret med S och V i praktiken var över.

 

Studiebesök

Nämndledamöter från SAFE har besökt servicehem, skolor, förskolor etc.

 

Gäster i SAFE-lokalen

ABF:s nya ombudsman i länet besökte lokalen i februari.

 

Andra öppna möten och arrangemang

SAFE medverkade på olika sätt i Folkfesten i början av september.

Anders Hansen, Uno Kenstam och Eva-Lill Brännström ställde upp i ”Shall we dance”. Lördagen den 4 september hade SAFE bokbord i stadsparken,  även det nya kulturhuset Pigalle invigdes.

 

SAFE har haft representanter på Folkets Parks möten.

 

SAFE:s internetsida

Hemsidan har skötts av Thomas Erixzon. Hemsidan har uppdaterats ca 1 gång varannan vecka. Adressen är www.safe-nassjo.nu.

 

Inför valet gjordes en särskild valsida, med internetversion av valprogrammet, information om vallistan och valrörelsen, statistik från tidigare val, länkar till valmyndigheten, de lokala partierna och flera intressanta bloggar. 

 

På hemsidan har även under året publicerats bildreportage från 1 maj, flera rapporter från fullmäktigemöten, rapport från årsmötet, bilder från valrörelsen, rapport, statistik och analys av valet, samt flera insändare och debattartiklar.

 

EU-motståndet

En viktig del av SAFE:s verksamhet har varit motståndet mot EU. SAFE-medlemmar har under året skrivit flera EU-kritiska insändare och debattartiklar.

Uno Kenstam är med i Nej till EU:s riksstyrelse, medan Thomas Erixzon avgick på Nej till EU:s kongress i april.

 

SAFE i lokalpressen

Pelle Månsson, Thomas Erixzon, Wille Brüggemann, Johnny Lundh, Bernt Hultberg och Uno Kenstam har haft insändare i lokalpressen under året; många av dem har även publicerats på SAFE:s hemsida. Insändarna har berört allt från lokala frågor till rikspolitik, EU och världsproblemen. Många insändare var till stöd för de rödgröna i riksdagsvalet. De har huvudsakligen publicerats i

Smålands-Tidningen, Folkbladet Jönköping och Smålandsbygdens Tidning.

 

På artikelplats i Smålands-Tidningen har det bl.a. skrivits om SAFE:s årsmöte, lista, kandidater, valprogram, samt om 1 maj. I egenskap av nämndordförande har Anders Hansen resp. Johnny Lundh bl.a. debatterat om Socialstyrelsens kritik av att flytta Grindhem till Sandsjövik resp. om motorbåtstrafiken på Spexhultasjön. Uno Kenstam har medverkat i tidningsreportage om majoritetsstyret inför valet.

 

Övrigt

Vi gjorde en sommarutflykt i juli till Eva-Lill och Per i deras torp i Hästerum.

 

Uno Kenstam har besvarat många frågor på kommunens hemsidas

”Politikerdialog”.

 

Vi har med sponsring fått reklam på flera sporthallar och idrottsplatser.

 

Vi är medlemmar i ABF, Svenska kommittén för Vietnam, Laos och

Kambodja och i Nätverket mot krig, ett nätverk mot USA:s krig i Irak.

 

Bernt Hultberg, Anita Adam och Thomas Erixzon deltog i en manifestation i Jönköping mot Israels attack mot ”Ship to Gaza”; anordnad av ”Nätverket mot krig” lördagen den 5 juni.

 

Nässjö 26 mars 2011

 

Thomas Erixzon                             Anita Adam

 

Bernt Hultberg                                Wille Brüggemann