Vart går EU?

Vaxholmsfallet och de fackliga rättigheterna i EU.

 

Föreläsning med

Sören Wibe

f.d. riksdagsman (s)

 

Onsd. den 25 okt.

kl. 18:00

Pigalle (f.d. Folkets Hus)

Nässjö.

 

Alla välkomna!

 

Arr: Nej till EU – Nässjö

Med stöd av Kommittén för EU-debatt.