Ta ansvar för förskola/skola!

För den som följt barn- och utbildningsnämndens (BUN) verksamhet under några år står det klart att det är väldigt svårt att få något beskrivet i klartext. Hymlandet och mumlandet om vad som gäller våra barn och ungdomar är bedövande.

Det vi vet är att resurserna i förhållande till den verksamhet som bedrivs har skurits ner kontinuerligt under 90-talet. Visst har BUN fått mer pengar, men om behovet för att bibehålla samma kvalitet i en verksamhet kräver ökade anslag med 25 miljoner kronor och man får 15 miljoner, då är det i realiteten en neddragning av befintlig verksamhet motsvarande 10 miljoner kronor.

Konsekvenserna av dessa neddragningar är så tydliga att det behövs skygglappar stora som elefantöron för att inte se. Visst är det så att de flesta barn/elever klarar sig hyggligt och de flesta i personalen trivs med sitt jobb och gör så gott de kan, men antalet barn som har behov av särskilt stöd ökar och personalens sjukskrivningar är oroväckande höga.

Många barn/elever med stora behov får god hjälp och gott stöd, men alltför många barn/elever som inte "klassats" som särskilt behövande går igenom förskola och årskurs efter årskurs utan att tillräckliga åtgärder sätts in. Detta är faktiskt ett lagbrott. Det finns alldeles för många barn/elever som mår mycket dåligt.

Den nya s.k. målplan som ligger för beslut i BUN och kommunfullmäktige under våren har som verksamhetsmål att "Barn/elever ges resurser utifrån sina behov". Det är dags att ta de fina orden på allvar. Vi som vill värna förskola/skola måste sluta skrapa med foten och i stället slå näven i bordet.