Eurons värde slår nya bottenrekord!

Det har gått riktigt uselt för euron - EU:s gemensamma valuta sen starten i januari 1999. Euron har sjunkit stort i värde gentemot en lång rad andra valutor.

Den 4 januari 1999 var en euro värd 9:47 i svenska kronor; i slutet av mars 2000 har värdet tidvis legat så lågt som på 8:36!

Den som i början av året följde de glada uppmaningarna från EU:s propagandamakare och begärde att få sin lön utbetald i euro istället för i kronor har nu fått en rejäl lönesänkning. En månadslön på 15000:- har blivit sänkt med bortåt 2 000:-!

Den som begärt att få en försäkringsfond på 100 000:- omsatt i euro har förlorat mer än 10 000:- på drygt ett år! De "goda råden" visade sig vara dyra!

Svenska staten har däremot gjort en stor vinst. De skulder man hade i utländsk valuta har minskat med hela 35 miljarder kronor p.g.a. eurons låga värde!

Jämfört med den amerikanska dollarn har det gått ännu sämre för euron. Den har nu sjunkit med ca 20 % gentemot dollarn och en euro är nu mindre värd än en dollar.

Ska vi verkligen byta ut den svenska kronan mot en skräp-valuta som euron?