EMU - ett hot mot demokrati

och välfärd!

En svensk anslutning till den europeiska valutaunionen EMU skulle bli förödande för demokratin. Makten över penning- och valutapolitiken i Sverige skulle då flyttas till den europeiska centralbanken i Frankfurt.

Centralbankens ledning kan inte avsättas under sin mandattid på åtta år, oavsett vilken politik den för. Bankdirektionen är förbjuden att ta instruktioner från sina hemländer. Sveriges inflytande skulle bli lika med noll.

Ett medlemskap i valutaunionen medför stora risker för vår välfärd. Valuta- och räntepolitiken kommer att styras av de stora EU-ländernas ekonomiska situation - inte av Sveriges.

Vi kan drabbas hårt av arbetslöshet och företagsnedläggningar som i början av 90-talet. Krisen förvärrades då allvarligt av att den svenska kronan hade ett fast värde som var knutet till EU:s valutor.

De enda sätten att motverka arbetslösheten inom EMU vore att sänka lönerna eller att de arbetslösa fick flytta utomlands. Någon möjlighet för regeringen att justera valutakursens värde skulle inte längre finnas. Risken blir att arbetslösheten hamnar på långt högre nivåer än idag.

Klyftorna mellan fattig och rik kommer att växa. Utarmandet av landsbygd och mindre tätorter fortsätter. De som har drabbats av EU-anpassningen, arbetslösheten och nedskärningarna under 90-talet kommer att drabbas en gång till - och nu mycket hårdare!

Det är hög tid för oss som vill sätta stopp för detta att säga nej till EMU och stoppa överhetens planer på en svensk anslutning till valutaunionen!