Korthugget...

* Belysningen vid en del av återvinningsstationerna, t.ex. den vid Bryggeritomten, är undermålig. Marianne Broman (safe) har därför lagt en motion till fullmäktige att man påtalar för bl.a. NMÅ (Nässjö Miljö- och Återvinning AB) att belysning måste ordnas på de återvinningscentraler som saknar det idag.

* Marie-Louise Ekholm (m) vill få stopp för mobbning vid skolorna. Det är bra, det vill vi alla. Men moderaterna vill skära ner mest inom den offentliga sektorn. Skolorna skulle drabbas hårt om (m) fick sin vilja igenom i landet! Lärare och andra vuxna på skolorna skulle bli ännu färre - vilket skulle riskera att öka mobbningen!

* Anci Magnusson (s) och ordf. i barn- och utbildningsnämnden, vill också stoppa mobbandet. Men vill hon ge mer resurser för detta...? Nej, knappast. På fullmäktige sa hon att mobbning inte har sin grund i ekonomi utan på en bristande värdegrund! Visst, mer resurser är inte allt, men såsom Anci yttrar sig bara den som inte vill se vilken verklighet som blivit resultatet av nedskärningspolitiken de senaste tio åren...

* Det har gjorts en ful tillbyggnad på baksidan av "Närings-livets hus" på Karlagatan 3 i centrala Nässjö. Huset är ett av de äldre husen i staden. Det är glädjande att det går så bra att man behöver mer utrymme för personalen, men kunde man inte klara det på distans i vårt moderna IT-samhälle...

* Tekniska kontoret meddelar att kostnaderna för flyttningen av Nässjö Miljö- och Återvinning p.g.a. JYSK-etable-ringen på NMÅ:s gamla tomt är ca 11 miljoner. Det är drygt 6 miljoner mer än vad som sades vid fullmäktiges beslut 1998. Så kan det gå när ordentliga beslutsunderlag saknas...

* Thomas Erixzons (safe) motion om att göra ett demokratibokslut i kommunen blev positivt bemött på fullmäktiges sammanträde i februari. Ett sådant bokslut kommer att finnas framöver i Nässjö.