Statsminister Göran Persson

har ordet!

Kvällen gick mot sitt slut på socialdemokraternas extrakongress. Partiledningen hade som väntat fått sitt ja till EMU. Det var bara några tilläggsförslag som man skulle rösta om.

Peter Gustavsson från Uppsala hade ett tilläggsyrkande; att Sverige ställde två krav innan man gick med i valutaunionen.

Det ena var att den europeiska centralbanken skulle ha som huvuduppgift att vid sidan av inflationsbekämpning, även bekämpa arbetslösheten. Det andra var att centralbankens verksamhet skulle demokratiseras.

Upp flög snabbt de röda röstkorten; det var ju självklara krav för en socialdemokrat. På partiledarbänken började man skruva på sig; någon ropade på rösträkning. Fast talartiden var slut gick utrikesminister Anna Lindh upp i talarstolen. Peter Gustavsson fick också yttra sig.

Men siste talare var Göran Persson. Han hade inte sagt ett enda ord från talarstolen efter sitt inledningsanförande i EMU-debatten tidigare på dagen. Men nu såg han sig nödsakad att tala kongressledamöterna till rätta så att de inte röstade "fel".

Från talarstolen kommer så följande tänkvärda ord: "Kamrater! Antar vi de här yrkandena om att ställa krav på kamp mot arbetslösheten och demokratisering så kan vi inte heller säga ja till EMU och beslutet vi nyss har fattat måste rivas upp".

Så fick vi till slut höra sanningen; EMU har alltså ingenting alls med arbetslöshetsbekämpning eller demokrati att göra! Tydligare än Göran Persson själv har sagt det kunde det inte sägas! Tack för de orden statsministern!

(Uppgifterna är hämtade från Dala-Demokratens resp. Folkbladet Jönköpings ledarsidor.)