1 MAJ MED SAFE

 

Familjeträff i

Centralskolans matsal kl. 14:00

 

Första majtal av

Ulf Karlström

Nej till EU, Norrköping

 

Ja till Svexit!

Sverige ut ur EU!

Nej till svenskt

NATO-medlemskap!

 

Sång och musik med

Anders Axelsson

 

Lokala 1 majparoller:

 

Fria pedagogiska måltider i förskolan!

Öppna alla nämndsammanträden!

Höj HAB-ersättningen till 46:-/dag!

Öppna sjukhuscafeterian i Nässjö!

Äldre- och demensboende i alla kommundelar!

Sänk de alltför höga omsorgsavgifterna!

Öka lärartätheten i grundskolan!

Bygg ut Brinellgymnasiet!

Högstadieskola i Centralskolan!

Återinför geriatriska rehab på Höglandssjukhuset!

 

Övriga 1 majparoller:

 

- Nej till höghastighetsbanor – satsa på stambanan!

- Nej till TTIP- och CETA-avtalen!

- Avveckla kärnkraften!

 

 

 

Appelltal kring lokala frågor!

 

KAFFE MED DOPP! BOKBORD!

ALLA VÄLKOMNA!