Appelltal av Uno Kenstam
SAFEs 1 maj i Nässjö 2017

 

Det går ett spöke i form av rasism, fascism och nazism genom Europa.

 

United Kingdom Independence Party, Alternativ für Deutschland, Front National, Geert Wilders, Gyllene Gryning, Lega Nord, Sannfinländarna, Fremskrittspartiet, Dansk Folkeparti, Sverigedemokraterna.

 

Delvis vandrar dessa partier på rester av en arbetarrörelse – en socialdemokrati – som gjort ett uselt jobb att formulera svar på vanligt folks frågor om jobb och välfärd.

 

Dessa rasistiska, fascistiska, nazistiska partier bärs fram av bland annat arbetare och tjänstemän.

Och ändå låt er aldrig – ens för en sekund – tro att dessa rasistiska, fascistiska, nazistiska partier tar arbetares och tjänstemäns behov på allvar.

 

Tvärtom – genomgående är de emot bättre villkor för arbetare och tjänstemän. De är för storkapitalets frihet – de till och med delvis finansieras därifrån.

 

De är emot en bra offentlig sektor med välfärd för alla. De vill inte frigöra och stärka arbetarklassen utan utnyttja den.

 

Jag vet att deras locktoner om trygghet, nationell kultur och folkgemenskap kan tilltala många. De står också för ett falskt EU-motstånd. Det gör det så förrädiskt. De propagerar i delar med liknande budskap som vi i vänstern.

 

Är då arbetare och tjänstemän som röstar på dessa rasistiska, fascistiska, nazistiska partier dumma i huvudet. Naturligtvis inte – de har bara inte tänkt hela vägen. De har inte analyserat historien. De har inte förstått konsekvenserna.

 

Det är detta vi måste upplysa om.

 

Se Sverigedemokraterna. De lägger sig när Moderaterna och Kristdemokraterna. Moderaterna och Kristdemokraterna vill jobba med Sverigedemokraterna.

 

Sverigedemokraterna har konsekvent röstat emot arbetares och tjänstemäns förbättrade villkor. Sverigedemokraterna har tagit emot stöd av kapitalet. De är ett högerparti med rasistiska och fascistiska inslag.

 

Nu börjar också rent nazistiska rörelser sticka upp sitt fula tryne i Sverige – bland annat på 1 maj i Falun.

 

Arbetarrörelsen – socialdemokratin är svag idag. Vi kan se valen i Holland och Frankrike där socialdemokratins kandidater förlorat stort.

 

Så trots att det ser svårt ut. Låt er aldrig – någonsin – ens för en sekund tro att dessa högerpartier med rasistiska, fascistiska, nazistiska inslag är svaret på tidens problem.

 

Upplys era vänner om dessa partiers, dessa rörelsers förfärliga konsekvenser där de historiskt fått inflytande. Dessa rörelser vill inte och har aldrig velat frigöra arbetarklassen – de vill styra den.

Vi måste stärka motståndet mot dessa rörelser och jobba för en arbetarrörelse där solidaritet, alla människors lika värde och socialism åter växer.

 

Uno Kenstam