1:a-majparoller 2023 för SAFE – det lokala välfärdspartiet.

 

Till årets 1:a-majfirande har SAFE valt följande aktuella och viktiga områden för välfärden i Nässjö kommun. Här följer en beskrivning för de olika parollerna.

 

Skrota de orättvisa hyreshöjningarna i särskilt boende.

Den nya hyresmodellen drabbar äldre och funktionshindrade personer djupt orättvist genom orimliga höjningar och tillägg på hyran. Svea Hovrätt har avvisat kommunens hyreshöjande tillägg, men kommunen behåller de orättvisa tilläggen utom för de som överklagade de nya hyrorna. SAFE vill att Nässjö kommun sänker hyresnivåerna i särskilt boende inom äldre- och funktions-hinderomsorgen så att de stämmer överens med allmännyttans nivåer för jämförbar standard.

 

Mera resurser till undervisningen i skolan

Det är idag alltför stora skillnader mellan hur klasser och skolor i kommunen klarar målen i skolan. Trots att pedagogerna gör sitt yttersta är det en del elever som inte får tillräckligt stöd. Hos en del av dessa elever kan det lätt smyga sig in en känsla av uppgivenhet – att aldrig komma ikapp. Då kan det kännas tungt och olustigt att gå till skolan. Skollagen ger alla elever rätt att få tillräckligt undervisningsstöd – därför vill SAFE öka resurserna till undervisningen.

 

Avveckla delade turer för omsorgspersonal, inför sammanhållen arbetstid

Att avveckla delade turer och införa sammanhållen arbetstid för omsorgspersonal har flera fördelar. Det förbättrar arbetsmiljön för många kvinnor, omsorgsyrkena blir mera attraktiva och det bidrar till ett friskare arbetsliv För bl.a. familjelivet är det viktigt att slippa arbetsdagar där du arbeta några timmar, tvingas göra obetalt uppehåll några timmar och därefter arbeta ytterligare några timmar.

 

Låt Linden behålla sitt kapital för hyresgästernas behov

SAFE välkomnar satsningen på en ny simhall, men det är principiellt fel att Lindens hyresgäster får betala totalt 15 miljoner mer till simhallen än andra invånare. Lindens kapital har tillkommit genom hyresgästernas inbetalda hyror. Detta kapital ska användas till underhåll av befintligt fastighetsbestånd samt till nybyggnation av hyresrätter.

 

Bygg en ny förskola/fritids i Grimstorp

Grimstorp är kommunens enda kransort som inte har en förskola. Det pågår ett generationsskifte i Grimstorps fastigheter där äldre invånare av naturliga skäl lämnar sin bostad och unga barnfamiljer gärna flyttar in. För att underlätta det pågående generationsskiftet och göra familjepusslet lättare vill SAFE snarast bygga en förskola/fritids i Grimstorp.

 

Slopa minutstyrning, inför ramtider i hemtjänsten

När personalen inom hemtjänsten möter personer med mer eller mindre omfattande omsorgsbehov kan det variera hur mycket tid det tar för att tillgodose behoven av omsorg. Idag tillämpas minutstyrning av hur lång tid insatserna får ta innan personalen ska vara hos nästa vårdtagare.

SAFE vill istället införa ramtider för att ge personalen bättre möjlighet att tillgodose den enskildes aktuella behov av omsorg – det är ju människor hemtjänsten arbetar med.