1 MAJ med SAFE

Demonstration med huvudparollerna:

NEJ TILL EMU!

STOPPA NEDSKÄRNINGARNA

i Nässjö kommun!

Övriga paroller bl.a.:

* Öka personaltätheten inom äldreomsorgen

och handikappomsorgen

* Fler lärare i skolan

* Nej till privatiseringar av äldreomsorgen

* Skattehöjning är bättre än nedskärningar

för barn och gamla!

I demonstrationståget kommer att finnas en särskild

avdelning mot EU och valutaunionen EMU.

__________________________________________________________________

kl 12:00 Samling vid Myggans plats

Höglandskåren spelar

kl 12:30 Avmarsch

kl 12:50 Familjeträff i Centralskolans matsal

* Tal av Pelle Månsson

* Musik med gruppen "Vungi Drängar"

* Kaffe, bokbord

SAFE 10 år 1991 - 2001

Jubileumsutställning i Centralskolans matsal

ALLA VÄLKOMNA!

Nu får det vara nog! Sätt stopp för nedskärningarna i Nässjö kommun!

Nya nedskärningar är på gång inom barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden. Aktuella förslag är bl.a.:

* Kommunens äldreomsorg inom Åkershäll/Handskeryd och hela Forserum lämnas ut till privat entreprenad.

* Sandsjövik, alternativt Solgläntan i Bodafors läggs ner och därmed avvecklas 18-20 platser för kvalificerad äldreomsorg.

* Den utlovade flytten av korttidsboendet Syrenen till ändamålsenliga och nyrenoverade lokaler i Parkgården prutas bort.

* Habiliteringsersättning tas bort och antalet platser för korttidsvistelse minskar inom handikappomsorgen.

* Indragning av åtskilliga lärartjänster. Elever med behov av stöd får inte tillräcklig hjälp. Särskilda satsningar och grupper för att stötta dessa elever läggs ner.

* Grimstorps skola riskerar nedläggning.
* Personal känner redan idag att det är svårt att orka med.

Ytterligare sjukskrivningar är risken. Det blir svårt att rekrytera ny personal.

* Svårare få plats i förskolan. Öppettider minskas.

* Nässjö kommun kan gå miste om de 1,8 miljoner i extra stöd till skolorna som staten har avsatt. Villkoret för att få dessa pengar är nämligen att inga nedskärningar sker.

Vårdtagare, barn i skola och förskola, personal och anhöriga drabbas hårt! Socialdemokraterna, centern och folkpartiet väljer att fortsätta nedskärningspolitiken.

Låt inte detta ske!

Den 31 maj tas beslut i kommunfullmäktige.

Fram till dess är det tid att agera!

Protestera och demonstrera för

att stoppa fortsatta nedskärningar!

 

 

Lördagen den 5 maj kl 11:00 - 11:45 är det

SAFE:s tur att ufrågas i Nässjös närradio om sin politiska verksamhet sedan valet 1998.

Lyssna på 103,9 Mhz !