Motion till Nässjö kommunfullmäktige

 

Bygg en gång- och cykelpassage vid Mellangatan där Halmstadsjärnvägen korsar gatan.

 

Vid platsen där bron till Halmstadsjärnvägen korsar Mellangatan föreslår jag att det byggs en gång- och cykelpassage.

 

Detta beroende på att många personer använder Bäckgatan och dess förlängning från Brogatan bort till Mellangatan för att ta sig till Åkers-häll. Man kommer då ut strax vid tunneln under Halmstadsjärnvägen.

 

Många personer använder även på gång- och cykelbanan på östra sidan av Mellangatan från Willys fram till Åkershäll. De behöver också ett trafiksäkert ställe att komma över Mellangatan för att komma till Åkershällsområdet.

 

I Åkershäll finns många flerbostadshus, villaområden, äldreboendena Sjöbacken och Åkersborg, samt Södergårdens industriområde. Då det är mycket trafik på Mellangatan finns det därför ett stort behov av en säker gång- och cykelpassage för de som bor och arbetar i Åkershällsområdet!

 

 

Jag föreslår därför:

 

- att en gång- och cykelpassage anordnas vid

Mellangatan där Halmstadsjärnvägen korsar gatan.

 

 

 

 

Bernt Hultberg

SAFE