Motion till Nässjö kommunfullmäktige

 

Märk ut tätortsnära motionsslingor och promenadsstigar i Nässjö kommun!

 

Gör Nässjö kommuns tätortsnära skogsområden mer tillgängliga för människor med olika behov; gamla och unga, rörelsefulla och rörelsehindrade, ”hurtbullar” och vandrare. Att fritt kunna röra sig i skogen borde vara en rättighet för alla människor. Det borde finnas fler uppmärkta spår och stigar i Nässjö.

 

10 – 15 minuters gångavstånd

Oberoende av var vi bor i kommunen borde vi kunna nå ett grönområde på 10 till 15 minuters gångavstånd. Stigar och gamla vägar finns både här och där. De som bor precis bredvid brukar veta. Leta fram dessa stigar, märk dem i naturen och rita in dem på en ”Nässjös promenad- och strövkarta” så att de blir kända och att fler kan nyttja dem. Man kan märka och mäta upp slingor av varierande längd. Kartor över slingorna kan delas ut eller köpas.

 

Vi föreslår:

 

- att Nässjö kommun märker ut tätortsnära motionsslingor och promenadstigar kring varje stadsdel och varje tätort i kommunen

- att kartor framställs där dessa motionsslingor och stigar finns markerade

 

 

Nässjö den 2 oktober 2005

 

 

 

Bernt Hultberg och Thomas Erixzon

SAFE, Nässjö