Motion till Nässjö kommunfullmäktige

 

Det krävs poliskontor och poliser med lokalkännedom i en kommun av Nässjös storlek!

 

Konsekvenserna av de besparingar som Polisstyrelsen i Jönköpings län tror sig göra genom att minska polisens närvaro och ta bort bra och ändamålsenliga lokaler i Nässjö är inte rimliga.

 

Nässjöborna har rätt att kräva en stationär och lokalt förankrad polisverksamhet i Nässjö kommun.

 

En polisverksamhet värd namnet med lokal kännedom, hög tillgänglighet och närhet samt bra lokaler måste återupprättas i kommunen. Detta för att återskapa den trygghet som invånarna har rätt att begära i en kommun av Nässjös storlek.

 

Vi kräver därför att:

 

- kommunstyrelsen får i uppdrag att med skärpa kräva av staten att överpröva polisstyrelsens beslut att reducera polisens närvaro och lokaltillgångar i Nässjö.

 

 

Nässjö den 16 oktober 2005

 

 

 

Bernt Hultberg och Thomas Erixzon

SAFE, Nässjö