Interpellation: Åtta av tio skolor i landet har för hög bullernivå

Vecka 5, 2006 gjorde Arbetsmiljöverket en stor tillsynskampanj på 400 förskolor och 300 skolor och fritidshem angående för höga bullernivåer runt om i landet. Åtta av tio skolor har efter inspektionen för hög bullernivå.

Miljöundersökningar där även Statistiska centralbyrån medverkat visar att varannan förskollärare, barnskötare och fritidspedagoger upplever buller som ett stort problem minst en fjärdedel av sin arbetstid.

Meningen är att tillsynskampanjen ska leda till en bättre arbetsmiljö även på de skolor som inte inspekterats.

I 85 procent av skolorna och förskolorna hittade man brister. En del kan man åtgärda genom att åtgärda bullrande fläktar och kylskåp. Enkla åtgärder som att sätta tassar på stolar och bord. Man kan sätta upp bullerdämpande plattor och textilier. En avgörande åtgärd är att minska barn- och ungdomsgrupper i skolan.

Högt ljud orsakar hälsoproblem. Elever och personal riskerar att drabbas av exempelvis stress och trötthet. Vid några skolor är bullret besvärande i Nässjö kommun.

Påtagligt buller märktes vid Barn- och utbildningsnämndens öppna möte i Hultetskolan 8/2 2006. Mötet hölls i skolans matsal och bullret från kökets kylar var så störande att de ”måste” stängas av.

Min fråga till dig är:
Är det många bullerproblem i kommunens skolor kvar att åtgärda? Ett upprustningsarbete påbörjades ju för några år sedan

Bernt Hultberg (safe), 2006-02-21

Kommunalrådet Per Persson kommer att besvara interpellationen på kommunfullmäktiges sammanträde i mars.