Motion till KOMMUNFULLMÄKTIGE, Nässjö

 

GÅ ELLER CYKLA TILL SKOLAN!

 

Under skolåret trängs bilarna framför skolportarna varje skolmorgon.

Det har blivit svårare att släppa iväg sitt barn, för att gå eller cykla själva, eftersom biltrafiken ökat och att det finns alltför få gång- och cykelbanor från bostadsområdena till skolorna i Nässjö.

Därför skjutsar mamma/pappa sitt barn och bilarnas antal ökar ytterligare.

 

Samtidigt sägs det i många hälsoprogram i radio och TV och i övriga media att våra barn måste röra sig mer.

Alla vet att det är hälsosamt att gå och cykla och att fler bilar på vägarna försämrar luften.

 

För BÄTTRE SÄKERHET OCH HÄLSA föreslår vi därför att Kommunfullmäktige beslutar:

 

ATT  

DET SKER EN PLANERAD UTBYGGNAD AV CYKEL- OCH

GÅNGBANOR FRÅN DE OLIKA BOSTADSOMRÅDENA TILL

OCH FRÅN SKOLORNA I KOMMUNEN.

 

ATT 

DETTA BLIR PRIORITERAT VAD GÄLLER  FRAMTIDA UTBYGGNAD AV CYKEL- OCH GÅNGBANOR I NÄSSJÖ KOMMUN.

 

 

Nässjö den 12 juli 2006.

 

Bernt Hultberg, SAFE

 

Marianne Broman, SAFE