Anders Karlgren (m), hade lämnat inföljande interpellation till Anders Hansen, ordförande i omsorgsnämnden:

 

PRO i Bodafors har efterfrågat möjligheten att få använda träningsredskap, som finns på Solgläntans äldreboende, Skogsborg i Bodafors. Utrustningen används idag inte av personalen i någon större utsträckning sedan friskvårdstimmen togs bort för något år sedan. PRO har fått nej på sin förfrågan av kommunens friskvårdskonsulent, med hänvisning till att kommunen inte vill konkurrera med privata företag med kommunala medel. Då det inte finns något privat gym eller motsvarande i Bodafors måste man då avse gym i Nässjö.

 

Mina frågor till dig är:

Håller du med om nejet till PRO i Bodafors?

Är det bättre att utrustningen står oanvänd än att låta PRO använda den?

Konkurrerar man verkligen med privata gym i Nässjö?

 

Interpellationssvar från Anders Hansen (safe).

 

Anders Karlgren har ställt följande frågor till undertecknad:

- Håller du med om nejet till PRO i Bodafors?

- Är det bättre att utrustningen står oanvänd än att låta PRO använda den?

- Konkurrerar man verkligen med privata gym i Nässjö?

 

Jag vill lämna följande svar:
Det
arbete som Bodafors PRO bedriver för att främja våra seniorers fysiska hälsa är värdefullt och ligger väl i linje med Nässjö kommuns folkhälsopolitiska program. Det är glädjande att folkhälsoarbetet i Bodafors kan utgöra förebild för andra kommundelar.

 

Bodafors finns träningsanläggning i Frisksportargården, Karsås, som mot en rimlig avgift är tillgänglig för både föreningar och enskilda personer. Enligt uppgifter från Frisksportförbundet finns det träningsredskap som ger goda möjligheter till bland annat styrketräning.

 

Ja, lokalerna är ej tillgängliga för allmänheten. Träningslokalen på Solgläntan är personalutrymme vari omsorgsförvaltningen har ett arbetsgivaransvar. Lokalerna används frekvent av kommunens personal.

 

Träningslokalen på Skogsborg används främst för rehabilitering av äldre genom bland annat rehabiliteringsteamet och utrustningen är anpassad därefter.

 

Utrustningen står ej oanvänd, även om beläggningen ej är hög. Kommunens ambition som arbetsgivare är att personalen på olika sätt stimuleras till ökad användning av träningslokalerna på Solgläntan.

 

Konkurrens med privata gym i Nässjö är inte avgörande för frågan om allmänhetens möjlighet att få använda träningslokalerna på Solgläntan och Skogsborg.