Uttalande från Nej till EU/Nässjö

 

Brexit är en seger för Europas folk!

Det brittiska folket har röstat för att lämna EU. Därmed kan det brittiska folket återta sin nationella självständighet fullt ut genom rätt till egen lagstiftning och rätt att bygga sitt eget samhälle.

EU är en odemokratisk organisation som syftat till att minska politikens inflytande till förmån för ett system där tjänstemän styr och politiken – inte minst de nationella parlamenten - förvandlats till transportkompanier för redan fattade beslut. Kärnan i EU-projektet har varit den inre marknaden, som framför allt har gett ökad makt åt storföretagen. Man har istället offrat viktiga principer som nationell demokrati och arbetsrätt.

Segern för Brexit i den brittiska folkomröstningen är därför en seger för Europas folk. Europa behöver inget stort kontinentalt statsbygge med stormaktsambitioner. Europa behöver suveräna demokratiska nationer i samarbete för fred och välstånd och en hållbar utveckling.

 

Folkrörelsen Nej till EU vill att svenska folket i likhet med det brittiska får möjlighet att säga ja eller nej till fortsatt svenskt medlemskap i EU i en ny folkomröstning. Efter Brexit vill vi ha ett ”Svexit”!

 

 

Nässjö 26 juni 2016

Thomas Erixzon

Ordförande i

Folkrörelsen Nej till EU/Nässjö