Motion

Till

Kommunfullmäktige,

Nässjö kommun

Tillgänglighetsguide för Nässjö kommun.

 

Alla ska ha goda förutsättningar att ta del av samhällets utbud och innehåll. Därför är det angeläget att det finns en tillgänglighetsguide som beskriver hur tillgängliga de publika lokalerna/platserna i Nässjö kommunen är ur ett funktionshindersperspektiv.

Syftet med en tillgänglighetsguide för Nässjö kommun är att du själv ska kunna avgöra om du kan besöka en viss publik plats/lokal eller inte.

En tillgänglighetsguide har en viktig funktion både för boende och besökare i Nässjö kommun. I tillgänglighetsguiden ska du kunna hittar information om hur tillgängligheten är på olika offentliga platser, till exempel på restauranger, museum, idrottsanläggningar, i kulturlokaler, kommunala förvaltningar.

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Att en tillgänglighetsguide utarbetas som beskriver hur tillgängliga de publika lokalerna/platserna i Nässjö kommun är ur ett funktionshindersperspektiv.

Att ansvaret tydliggörs för kontinuerlig tillgänglighetsinventering av publika lokaler/platser samt kontinuerlig uppdatering av en tillgänglighetsguide.

Nässjö den 25 september 2017                          

Anders Hansen, SAFE