Uttalande från Nej till EU-Nässjö/Vetlandas årsmöte

12 februari 2017

 

Ja till Svexit!

 

En majoritet av de brittiska väljarna röstade förra sommaren för att lämna EU. Det brittiska parlamentet röstade nyligen med stor majoritet för att inlämna en utträdesansökan. Därmed kan det brittiska folket återta sin nationella självständighet fullt ut genom rätt till egen lagstiftning och rätt att bygga sitt eget samhälle.

 

Det är dags för Sverige att följa efter. Det har nu gått 22 år sen svenskarna med knapp marginal röstade för ett svenskt EU-medlemskap. Detta skedde efter en massiv propagandakampanj från ja-sidans partier och organisationer. Under åren som gått har alltmer av svensk självständighet flyttats över till byråkraterna i Bryssel. Det är dags att sätta stopp för det!

 

EU är en odemokratisk organisation som har minskat väljarnas inflytande till förmån för ett system där i hög grad tjänstemän styr. De nationella parlamenten har förvandlats till transportkompanier för redan fattade beslut. Kärnan i EU-projektet har varit den inre marknaden, som framför allt har gett ökad makt åt storföretagen. Man har istället offrat viktiga principer som nationell demokrati och arbetsrätt.

 

Britterna har nu visat att det är fullt möjligt att lämna EU. Motståndet mot EU har varit stort i Sverige – det visade sig inte minst i EMU-omröstningen 2003 – då nej-sidan vann med en förkrossande majoritet. Det har också visat sig att Sverige klarat sig alldeles utmärkt utan att införa euron som valuta – tvärtemot vad ja-sidans samlade etablissemang påstod!

 

Sverige betalar ca 40 miljarder om året till EU. Vi betalar miljarder för den EU-byråkrati som har berövat riksdagen mycket av dess makt. Det är hög tid att föra makten tillbaka till de folkvalda!

 

Nej till EU i Nässjö/Vetlanda vill att svenska folket i likhet med det brittiska får möjlighet att säga ja eller nej till fortsatt svenskt medlemskap i EU i en ny folkomröstning. Efter Brexit är det dags för ”Svexit”!

 

 

Nej till EU-Nässjö/Vetlanda