Uno går till banken

 

SMT TYCK Jag skulle ta ut kontanter i automaten vid Swedbank. Jag har kunnat ta ut udda summor för att inte bara få 500-lappar.

 

Nu är den möjligheten borttagen - nu kan man bara ta ut 500-lappar.

Bankernas strävan att ständigt försämra servicen är beundransvärd.

 

Uno Kenstam, Nässjö

 

Uno fick svar från banken på detta sms – det var tillfälligt slut på lägre sedelvalörer i automaten. Uno skickade ett svar på detta svar – se nedan

 

Svar till Johanna Holst kommunikationsansvarig Bankomat AB

 

Med tanke på bankernas hittillsvarande syn på kontanter så tog jag för givet att de tagit bort 100-lappar och 200-lappar från bankomaterna för att ytterligare försämra servicen för oss kunder som vill ha tillgång till kontanter; det verkade vara ett naturligt steg att bara tillåta 500-lappar. Om jag tog fel så kan jag till mitt försvar anföra att det fanns inget som angav att vissa valörer var slut. Med tanke på historien förstår du säkert att jag gjorde ett fullt rimligt antagande om bankernas syn på service.

 

Öppnas det en kontantcenter i Loket så är det ett steg framåt när det gäller att utveckla konceptet kontanter som betalningsmedel. Finns kontanter så slipper man hålla reda på koder och transaktioner kan genomföras även om datanätverk ligger nere; så detta är en framtidsgrej. Jag tror det kan bli bra om avgifterna är noll eller hålls på en rimlig nivå. Möjligen kan en del av bankernas profit användas för att utveckla den här servicen.

 

Med vänliga hälsningar

Uno Kenstam, Nässjö