Kvarteret Ärlan är Centralskolans kvarter

 

Nässjö kommun har gått ut med s.k. medborgardialog ang. vad som ska ske med kvarteret Ärlan i centrala Nässjö. Kvartersnamnet Ärlan är nu kanske rätt så bekant bland politiker och tjänstemän i Nässjö. Men hur väl känt är namnet Ärlan bland kommuninvånare.

 

I det blad som finns utlagt på en del caféer och restauranger, på bibliotek och medborgarkontor, står ingenstans att det är kvarteret där centralskolan ligger som avses.

 

Det är inte heller så lätt att känna igen Centralskolans äldre byggnad på datorgjorda teckningen på framsidan. Det framgår heller inte särskilt tydligt av bilderna på baksidan.

 

Det borde ha framgått tydligare att det är Centralskolans område som utgör kvarteret ärlan – bl.a. genom att nämna centralskolan i bladet och att ha en tydlig bild på de skolbyggnader som finns där idag.

 

Thomas Erixzon, SAFE, Nässjö