Högern hotar demokratin

 

Svenskt Näringslivs propagandaavdelning Timbro har gett ut en ny bok – på svenska kallad ”Efter demokratin”. Den engelska originaltiteln ”Against democracy” säger dock tydligare vad det hela handlar om. Författaren heter Jason Brennan.

 

Han argumenterar i boken för att folkstyret ska avskaffas och ersättas med ett expertvälde där man har graderad rösträtt och medborgarna ska få avge ett prov innan de tillåts att rösta.

 

Brennan anser nämligen att den stora allmänheten är för dum, obildad och ointresserad för att få vara med och rösta och välja vilken slags politik som ska föras i landet.

 

Det är alltså samma slags argumentation som fördes av högern för 100 år sedan då de med stor kraft motarbetade den allmänna rösträtten och införandet av demokrati i Sverige.

 

Det är beklämmande att Svenskt Näringsliv och Timbro ger ut sådan här antidemokratisk litteratur!

 

Thomas Erixzon

SAFE-medlem, Nässjö