Till

Förvaltningsrätten i Jönköpings län

Box 2201 550 02 Jönköping

 

Laglighetsprövning av beslut fattat av kommunstyrelsen i Nässjö kommun.


Kommunfullmäktige i Nässjö kommun har 2016-09-29 fattat beslut om en biblioteksplan i ärendet med beteckningen ”Biblioteksplan med ABM-samverkan”, diarienummer KS 2016-118.

 

Undertecknad önskar laglighetsprövning av beslut fattat av kommunstyrelsen i Nässjö kommun 2019-02-06 med beteckningen ”Medborgarservice i Malmbäck”, diarienummer 2018-180.

 

Beslutet innebär omfattande förändringar för kommunbiblioteket i Malmbäck, som är ett av fem kommunbibliotek. Antalet tillgängliga titlar på Malmbäcks bibliotek reduceras från c:a 4 200 barntitlar och c:a 3 200 vuxentitlar till totalt c:a 300 titlar. I gällande biblioteksplan framgår att biblioteket ska vara en mötesplats med utrymme för bl.a. kulturella yttringar. Kommunstyrelsens beslutade förändringar innebär att bibliotekets verksamhet ska inrymmas i en lokal på c:a 30 kvm.

 

Undertecknad anser att det under tiden för gällande biblioteksplan inte är kommunstyrelsen utan kommunfullmäktige som har möjlighet att göra omfattande förändringar i kommunbibliotekens funktion och verksamhet.

 

 

Nässjö den 4 mars 2019

 

Anders Hansen

1955 11 23 - 3511

Norråsagatan 40 A

571 35 Nässjö

Tel arbete/bostad: 070 569 21 50