SAFE:s remissyttrande över Trafikplan för Nässjö kommun 2020 – 2023

SAFE avger följande yttrande över Trafikplan för Nässjö kommun 2020 – 2023.

SAFE instämmer i yttrandet från barn- och utbildningsnämnden med diarienummer BUN 19-206.

Likaså instämmer SAFE i socialnämndens yttrande med diarienummer SN 2019/97.

I de delar av trafikplanen som tar upp brister samt åtgärder är det viktigt att den vägbundna kollektivtrafiken är tillgänglig under helger i Nässjö kommuns tätorter i så stor utsträckning som möjligt.
 

SAFE föreslår att det tillförs en ambition att minska andelen resor med bil genom att till Region Jönköpings län påtala behovet av kollektivtrafik under helger för bl.a. tätorterna Anneberg, Solberga, Grimstorp och Stensjön.

Nässjö den 30 november 2019

Anders Hansen, SAFE