Interpellation

Kommunstyrelsens ordförande Anna-Carin Magnusson

 

IT-säkerhet

 

Digitalisering är något av ett mantra idag närande drömmen om effektivitet och säkerhet.

Även i vår kommun talas det mycket om digitalisering. Det talas om säkerheten i det rena handhavandet dagligdags. Det som vi inte talar om är säkerheten i de arkiv/lager där vi sparar materiel.

Åtskilliga gånger de senaste åren har det visat sig att olika organisationer och företag har problem med att hålla den lagrade informationen på ett säkert sätt.

Nässjö kommun har givetvis behov av att lagra digital information.

Om jag förstår rätt har det skett en förändring senaste tiden från att ha lagrat informationen på egna servrar till att köpa lagertjänsten, så kallade molntjänster om jag förstått terminologin rätt, via Höglandets IT.

För att motverka en tänkbar diskussion vill jag säga att jag är medveten om att det går att bryta sig in i ett analogt arkiv lika enkelt som i ett digitalt och tillförskansa sig mappar, papper och de övriga rekvisita som finns där.

Mina frågor är:

-          På vilket sätt lagras kommunens digitala information?

-          Vilket företag – om sådant finns – tillhandahåller tjänsten?

-          Hur tillgodoser kommunen att säkerheten för lagrad digital information är tillräcklig?

 

Nässjö 5 mars 2019

 

Uno Kenstam, SAFE