Interpellation

Nässjö kommunfullmäktige

Till kommunstyrelsens ordförande Anna-Carin Magnusson


Återvinningsstationer

Vid större helger brister tömningen av kärl och containrar vid återvinningsstationerna. Många kärl svämmar över att material och det blir skräpigt och uppmuntrar människor att bara ställa ifrån sig sina medtagna förpackningar etc.

Det borde inte vara någon överraskning för återvinningsföretagen att detta sker vid större helger. Tvärtom - kundnyttan säger ju att då borde företagen vara extra på tårna och köra extra turer.

Det är oerhört viktigt att att företagen som sköter hämtningen verkligen visar framfötterna när det gäller tömning av kärlen och containrarna.
Detta särskilt eftersom det en oerhört publik verksamhet och som engagerar många konsumenter.

Återvinningsstationerna fyller en bra funktion och de fungerar oftast väl. Ett annat problem är att privatpersoner och företag ställer dit grejor som definitivt inte hör dit och det måste företagen städa bort snabbt för att upprätthålla respekten för hanteringen hos dem som sköter sitt återlämnande på ett bra sätt.

 

Mina frågor:

- Hur sker kommunikationen med återvinningsföretagen och i förekommande fall deras underleverantörer som hämtar material som ska återvinnas?

- Om det finns bra kommunikation. Vad säger de själva om sin servicenivå?

 

Nässjö 2019-12-31

 

Uno Kenstam, SAFE