Svar till pseudonymen Per-Martin på insändarsidan 4 december

Nässjö har problem, vilket torde framgått av debatten. Däremot gör personalen ett bra jobb med de resurser som finns. Den diskussionen kanske kan missuppfattas som att Nässjö kommun är problemfri.

Kritik riktades mot staten som har urstarka finanser och sedan ger smulor till kommunerna. Det är en kritik jag tycker är korrekt och viktig att föra fram. Att i detta hänseende skylla på annan har jag förståelse för. Att sedan partierna kritiserar varandras politik och för fram sin egen är ju en del av den demokratiska processen och att få publicitet åt sina politiska idéer.

Att fullmäktige skulle ägna sig åt problem som inte finns är inte något jag känner igen mig i på det sätt du framför det, men du har rätt såtillvida att vi som valt att kandidera till politiska uppdrag inte är några orakel eller allvetare. Dessutom är det så att olika partier fokuserar olika typer av problem och också viktar problemen olika. Du får gärna förtydliga dig i vad det är för exempel du har, för det framgår inte av din insändare.

Ordförande går igenom varje förslag som ska klubbas och jag inser att det inte är lätt att hänga med via radio och webb. De allra flesta som sitter i fullmäktige har dock en förförståelse av ärendena för att de diskuterats i partigrupper, nämnder och styrelser under en tid och därmed. Det är en förförståelse som en åhörare eller åskådare inte har om det inte är så att denne har ett speciellt intresse av ett ärende. Då kan självklart åhörare och åskådare känna sig litet alienerade.


Av ovanstående framgår att det inte är lättvindigt vi röstar ja eller nej trots att det kan verka så. Några skattefinansierade surfplattor finns inte på politikernas platser (än i alla fall). De surfplattor du såg torde var privatägda. Undertecknad innehar för övrigt ingen surfplatta över huvud taget.

Den enda alkohol jag intog under dagen var en lättöl vid lunchtid. Vi som är medlemmar i SAFE skrattar gärna och har roligt utan alkohol. Jag tycker inte det finns någon motsättning i att kunna ta budgetdebatten på allvar samtidigt som jag kan skratta åt något jag tycker blir tokigt. Jag är inte säker på att det blir bättre om jag försöker vara surpuppa hela tiden.

Beskriv gärna den nya ordning du vill ha litet mer konkret, så kan det kanske leda till en intressant diskussion.

Uno Kenstam, fullmäktigeledamot, Nässjö