Statsbudgeten och klimatpolitiken

 

”Det sägs allt oftare att klimatet är den viktigaste politiska frågan. Stämmer det? Troligen, men hur är förmågan att göra något åt det?

Låt mig göra ett tankeexperiment.

 

Högerbudgeten är nu presenterad. Oavsett ingående förslagsställande partiers politiska färg är det ett faktum att regeringen här och nu företräder de bättre bemedlade i landet. Väljarna som gjort att högern stärkts över tid är givetvis delansvariga för detta.

 

Jag ser tydligt att det i budgeten går att sänka skatter för välbeställda, men pengar till välfärden i kommuner och regioner är inte lika viktigt. Det trots att många kommuner och regioner går på knäna.

 

Det är inte så att vi inte har råd med välfärden. Statens nettoförmögenhet är 1677 miljarder kronor enligt regeringens budgetproposition för budget 2020. Det är 35 % av BNP. Offentliga sektorns totala nettoförmögenhet enligt samma källa är 120 % av BNP.

 

Utifrån detta väljer regeringen med borgerliga stödpartier att svika vanligt folk och de som har det sämst ställt till förmån för eliten och de rika.

 

Slutsatsen är tämligen klar. Om regering och stödpartier inte ens klarar den i dagsläget ganska enkla uppgiften att skapa en bättre fördelning av nationens rikedomar till förmån för dem som har få tillgångar; hur ska de då klara den svåra uppgiften att rädda klimatet?

 

Naturligtvis kan de inte det. Klarar inte rikspolitiken att ge de gamla och sjuka bättre välfärd klarar de inte att rädda klimatet – att tro annat är strunt.

 

Uno Kenstam, SAFE, Nässjö