Kan EUs överstatlighet beskrivas bättre?

 

Boris Johnson har meddelat att de engelska lagarna hindrar honom från att i detta läge utse en EU-kommissionär.

EU-domstolen säger: ”En medlemsstat inte kan åberopa bestämmelser i sin interna rättsordning, inte ens grundlagsbestämmelser, som grund för att underlåta att iaktta skyldigheter enligt unionsrätten.”

EU struntar i nationella lagar.

Kan EUs överstatlighet beskrivas bättre?

 

Uno Kenstam,
Folkrörelsen Nej till EU, Nässjö