Beröm till Nässjös nya Parkeringsplatser

 

Det går att säga mycket om parkeringsplatser. De brukar mest vara fula ytor och det är svårt att göra något med. De är mest ett nödvändigt ont.

Jag tycker att parkeringsplatsen på Södra torget ser bra ut, om än jag kan sakna fontänen som fanns förr.

Lindens förändring av parkeringsplatsen utmed Brinellgatan är ett lyft.

Parkeringsdäcket Oxen ser fint ut när jag tittar närmare på hur det är byggt.

 

Uno Kenstam, Nässjö