Svar till Kjell Skålberg (L) i SmD 3 dec. 2019.

SAFE redovisar vad vi föreslår för socialnämnden. SAFE redovisar också finansiering. Vi tar konsekvensen av våra förslag och föreslår en skattehöjning för att klara verksamheterna på ett rimligt sätt. Allt finns öppet redovisat och kan kritiseras om någon vill. Det är helt i sin ordning.

Liberalernas kommunalråd Kjell Skålberg säger i intervjun att Liberalerna vill att socialnämnden ska få 50 miljoner kronor mer än vad som var föreslaget av kommunstyrelsen.

Det enda Liberalerna gjorde var att rösta mot en skattehöjning.

Inte ett enda förslag redovisades av Liberalerna på hur de tänker när det gäller ekonomin och socialnämnden.

I detta prekära läge tänker Kjell Skålberg lämna Liberalernas kommunalrådspost enligt utsaga i intervjun.

 

Uno Kenstam, SAFE