Interpellation

 

Till: Socialnämndens ordförande Ann-Cathrin Gunnar.

 

Ekonomiska konsekvenser av corona-pandemin.

 

Sveriges regering har till följd av coronavirusets utbrott tagit beslut om ett antal ekonomiska åtgärder.

 

En del av dessa ekonomiska åtgärder är att kompensera kommuner för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården och omsorgen kopplade till coronaviruset.

 

Mina frågor är:

 

- Vilka extraordinära åtgärder kopplade till coronaviruset har socialnämnden vidtagit fram till den 30 juni 2020?

 

- Hur stora merkostnader kopplade till coronaviruset har socialnämnden haft fram till den 30 juni 2020?

 

- Vilka merkostnader kopplade till coronaviruset fram till den 30 juni 2020 kan socialnämnden begära statlig kompensation för?

 

 

Nässjö den 16 augusti 2020

 

Anders Hansen, SAFE