Interpellation

 

Till:

Socialnämndens ordförande Ann-Cathrin Gunnar

 

Trygghetslarm från företaget Tunstall

 

Nässjö är en av över 100 kommuner som använder trygghetslarm från företaget Tunstall. Under hösten 2020 har flera kommuner konstaterat att Tunstalls trygghetslarm har haft allvarliga brister. Flera incidenter har Lex Sarah-anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO utreder flera Lex Sarah-anmälningar där ovan nämnda företag varit inblandade.

 

Mina frågor är:

 

Har personer i Nässjö kommun drabbats av incidenter på grund av brister i trygghetslarm där företaget Tunstall varit inblandat?

 

I så fall, vilka åtgärder har vidtagits för att säkerställa att trygghetslarmen fungerar tillförlitligt?

 

 

Nässjö den 28 december 2020

 

 

Anders Hansen, SAFE