Interpellation

Nässjö kommunfullmäktige

Till Nässjö Affärsverks ordförande Tommy Broholm

Återvinning

Boda avfallsanläggning är ett mönster för en person som vill hantera material som man inte behöver.

Efter att ha lämnat till second-hand så blir det ändå en del som man inte finner någon vettig funktion för eller kan avhända sig på ett bra sätt via t. ex. second-hand.

Då kommer man till Boda och kan på ett enkelt sätt lämna ifrån sig diverse material.

En del av materialen är mindre miljöpåverkande medan andra - såsom elektronik - är svårt miljöstörande.

Vad jag förstår kan NAV få betalt för visst material och visst material orsakar kostnader att göra något åt.

Mina frågor:

-         Vilka material ger intäkter och vilka innebär kostnader?

-         Vart går de olika materialen och hur hanteras de av avnämaren?

-         Hur kontrollerar Nässjö Affärsverk att avnämaren är seriös i hanteringen av de material den får till sig?

 

Nässjö 2020-02-08

 

Uno Kenstam, SAFE