Interpellation

Till socialnämndens ordförande Ann-Cathrin Gunnar

 

Digitalisering

Det kommer in allt mer data i olika verksamheter. I allt högre grad kräver myndigheter att människor ska skaffa smarttelefoner, datorer, bank-id etc.
Annars riskerar man att det blir fel och problem uppstår.

Inom socialförvaltningen är det tänkt att personer i högre grad ska kommunicera via maskin än via samtal eller lämna papper t ex när det gäller försörjningsstöd.

 

Mina frågor är:

-         Vilka åtgärder vidtas för att människor som inte kan, har svårt eller inte innehar relevant maskinvara inte drabbas negativt av digitaliseringen inom socialförvaltningen?

 

Nässjö 2020-10-26

 

Uno Kenstam, SAFE