Interpellation

Nässjö kommunfullmäktige

Till Nässjö kommunstyrelsens ordförande Anci Magnusson

 

En kontantvänlig kommun

Många använder kort och swish och användningen av kontanter minskar, vilket sägs skapa bättre effektivitet, mindre rånrisk och minskade kostnader.

Många använder fortfarande kontanter och många vill använda kontanter, som ju är ett legalt och smidigt betalningsmedel.

Med tanke på de vinster som kontantfriheten frigör borde det finnas resurser att även jobba med kontanter.

Det finns en skyldighet i en dom i Högsta förvaltningsdomstolen att enligt riksbankslagen ska sedlar och mynt accepteras som betalningsmedel.

 

Mina frågor:

-         Hur jobbar kommunen för att säkerställa att man kan använda kontanter internt?

-         Hur jobbar kommunen för att säkerställa kontanthantering vid upphandling av banktjänster?

-         Hur jobbar kommunen för att påverka så att det är möjligt att använda kontanter i övrigt, så att kommunen blir en kontantvänlig kommun?

 

Nässjö 2020-02-08

 

Uno Kenstam, SAFE