EU:s coronastöd är en dimridå för att rädda euron

 

Efter fyra dygns förhandlingar sa Stefan Löfven ja till EU-ledarnas uppgörelse för att "få till ett avtal här och nu" och att "det är bra för Sverige och Europa". Detta är ytterligare en maktöverföring från Sverige och medlemsstaterna till EU-systemet.

 

Nu påbörjar EU/EU-kommissionen en ny princip som innebär att EU lånar upp pengar på finansmarknaderna. Sverige och andra medlemsländer går i borgen för lånen. Lånen ska återbetalas som en del i medlemsavgiften och genom särskilda EU-skatter (t.ex. plastskatt, digitalskatt, utsläppsskatt). Det betyder att Sverige betalar in totalt ca 1500 miljarder kronor till EU, vilket höjer medlemsavgiften med 6-7 miljarder per år.

 

EU:s coronastöd (återhämtningsfonden) är en dimridå för att rädda euron. Flera EU-länder som Grekland, Spanien och Italien skulle vinna på att lämna euron. Coronapandemin har använts som en förevändning att bygga EU större och starkare på medlemsländernas bekostnad.

 

Det långsiktiga målet är att bygga upp EU för att stå emot USA och Kina. Fonden ska främst användas för strategiska investeringar och digitalisering för att öka EUs globala styrka, vilket är i linje med EU-strategin som antogs 2016. Då kan man inte riskera att stora länder med skakig ekonomi som euroländerna Italien och Spanien försätts i statsfinansiell bankrutt; hellre än att rädda länderna vill man rädda euron.

 

Med återhämtningsfonden blir skulden alltså gemensam, och EU-länderna går gemensamt i borgen för lånet. EU-länderna och EU självt står som garant. Något som före coronapandemin var omöjligt att driva igenom. EUs kriser har även tidigare använts som förevändning att bygga upp EU som en federal stat. Varför skall Sverige vara med att subventionera ett eurosystem på fallrepet? Nu ökar i stället trycket på att Sverige skall överge kronan.

 

Med återhämtningsfonden och ja till direkta EU-skatter sker ännu en maktförskjutning till EU, vilket strider mot Sveriges grundlag, och vad som utlovades i folkomröstningarna 1994 och 2003. För att återta den nationella självständigheten krävs att Sverige lämnar EU – Svexit.

 

Uno Kenstam, medlem i Folkrörelsen Nej till EU, Nässjö